Deze blog schrijf ik in navolging op mijn eerdere blog ‘Huisuitzettingen gedurende Coronacrisis’. Daarin heb ik onder meer gezegd dat het kabinet maatregelen heeft genomen om de onzekerheid voor de huurders enigszins weg te nemen door de ontruimingen van huurwoningen tijdelijk stop te zetten. Bovendien gaf ik aan dat individuele huurders niet waren gebonden aan de maatregelen van het kabinet. In een recente uitspraak heeft het voorgaande zich voorgedaan, waarbij een uitzondering is gemaakt op de maatregelen en richtlijnen om tijdelijk geen ontruimingen uit te spreken.

Uitspraak
De ontruiming van de woning is door de verhuurder verzocht vanwege een huurachterstand. Ten tijde van de zitting bedroeg de huurachterstand € 5.599,93. Allereerst concludeert de rechter dat een huurachterstand, zoals in dat geval, voldoende rechtvaardiging is voor ontbinding van de huurovereenkomst (in de regel is twee maanden huurachterstand voldoende om ontbinding te verzoeken). Vervolgens gaat de rechter in op de corona-maatregelen van het kabinet, deurwaarders, alsook de kantonrechters. Maar de kantonrechter ziet reden om daarop in deze zaak een uitzondering te maken. Die reden is gelegen in het feit dat de huurachterstand na het uitbrengen van de dagvaarding is opgelopen van 3 tot maar liefst 7 maanden.

Uitzondering
De rechter ziet het laten oplopen van de huurachterstand ook als een uitzondering om alsnog het ontbindingsverzoek in te willigen. Dit betekent mijns inziens niet dat in iedere situatie waarbij de huurder de huurachterstand laat oplopen een ontbinding en ontruiming rechtvaardigt. Als de huurder door bepaalde feiten en omstandigheden de huur niet kan voldoen, kan de rechter tot een ander oordeel komen. Dat de huurachterstand is veroorzaakt door een loonbeslag vindt de rechter niet plausibel.

Lees de uitspraak door op de volgende link te klikken: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:1504.

Contact
Sarikas & Agayev Advocaten is gespecialiseerd in huurrecht. Mocht u een vraag hebben over huisuitzettingen of een andere kwestie, dan bent u bij ons op het juiste adres. Neem gerust contact op met een van onze specialisten.