Wij werken op basis van verschillende systemen:

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging / pro deo)

Bent u particuliere cliënt, dan kijken wij altijd samen met u of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage. Daarnaast dient u in bepaalde zaken rekening te houden met de kosten van het griffierecht, deurwaarderskosten en te betalen leges voor het opvragen van uittreksels en akten. Heeft u een (bijstands) uitkering dan komt u wellicht voor de kosten van de eigen bijdrage, de griffierechten en eventueel verschuldigde leges in aanmerking voor bijzondere bijstand. Wij helpen u graag bij deze aanvraag. Voor meer gedetailleerde informatie over door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rechtsbijstand.nl/.

Uurtarief

Afhankelijk van de aard en spoedeisendheid van de zaak wordt een starttarief van € 175,- per uur exclusief btw gehanteerd. Wij hechten er waarde aan om maatwerk te leveren, geen enkele zaak is immers hetzelfde.

Naast het honorarium worden 6% kantoorkosten berekend ter dekking van algemene kosten, zoals inlichtingen uit het Handelsregister, kopieerkosten, kosten van aangetekende post en de kosten van uitvoering van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Betaling van een ‘lump-sum’

U betaalt vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk aan uw advocaat verschuldigde bedrag.

Betaling afhankelijk van het resultaat

U spreekt met de advocaat een honorarium af voor een gunstig resultaat en een lager honorarium indien het resultaat mocht tegenvallen. Let wel: dit is geen “no cure, no pay” afspraak. Werken op basis van “no cure, no pay” is ons niet toegestaan.

Abonnement

Het afsluiten van een abonnement, indien u vaker zaken wenst aan te brengen, is eveneens bespreekbaar.