Dilek Sarikas
Advocaat

Yunus Palit
Jurist

Letselschade

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval of een misdrijf? Bent u daarom op zoek naar een letselschadeadvocaat? Wij kunnen u in dergelijke situaties deskundig bijstaan en de aansprakelijke persoon aansprakelijk stellen. Wij zullen uw zaak altijd uitvoerig met u bespreken, u voorzien van advies en u zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Indien gewenst bezoeken wij u zelfs thuis.

Letselschade kan zich in veel verschillende vormen voordoen. U kunt hierbij denken aan:

– Verkeersongevallen
– Arbeidsongevallen
– Gebrekkige producten
– Geweldsmisdrijven
– Sport- en spelsituaties
– Letsel door dieren

Slachtoffers van letselschade krijgen ongevraagd te maken met vele problemen, zowel op financieel als emotioneel vlak. Letselschade kan een enorme impact hebben op het leven van zowel slachtoffers als hun naasten. Direct, maar vaak ook nog op de langere termijn. Compensatie hierin kan een belangrijke stap vormen om het leven weer een positieve wending te geven. Zonder dat men het doorheeft, kunnen de kosten bovendien in korte tijd hoog oplopen. U kunt daarbij denken aan de volgende schadeposten: medische kosten, kosten van huishoudelijke hulp, verlies verdienvermogen (inkomensschade), reiskosten, smartengeld en dergelijke.

In de meeste gevallen worden letselschadezaken opgelost in der minne. Dat betekent dat de zaak niet bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt. Wij zullen echter niet schromen om de wederpartij te dagvaarden als een oplossing in der minne er niet inzit. Aan een procedure zijn wel kosten en risico’s verbonden, maar die zal ons kantoor met u eerst bespreken voordat een zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt.

Indien u meent dat een derde verantwoordelijk voor het door u opgelopen letsel kunt u contact met ons kantoor opnemen. Wij helpen u om deze schade te verhalen op de aansprakelijke partij.

Stap 1: Intakegesprek

Nadat u telefonisch of per e-mail contact heeft opgenomen, wordt er een intakegesprek met u ingepland. Dit gesprek kan plaatsvinden bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Dit gesprek is bedoeld om een beter beeld te krijgen van het door u opgelopen letsel en de schade die dit met zich meebrengt.

Stap 2: Aansprakelijkstelling

Er zal vervolgens een brief, de zogenaamde aansprakelijkstelling, worden verstuurd aan de verzekeraar van de veroorzakende partij. De verzekeraar zal vervolgens een standpunt innemen over de aansprakelijkheid.

Stap 3: Gegevens verzamelen

Nadat de verzekeraar de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het letsel heeft erkend, wordt er medische en eventuele financiële informatie opgevraagd en beoordeeld. Met betrekking tot het letsel vragen wij met uw toestemming informatie op bij uw behandeld artsen en therapeuten. Daarnaast verzamelen wij informatie over de toedracht van het ongeval zoals het proces-verbaal van de politie. Met deze informatie kunnen wij uw schade onderbouwd bij de aansprakelijke partij vorderen. 

Deze gegevens worden voorts voorgelegd aan de wederpartij, die deze laat beoordelen door de door hen ingeschakelde medisch adviseur. Hieruit volgt dan een advies.

Stap 4: Voorschot en schadebegroting

Vervolgens gaan wij voor u de schadeposten inventariseren, verwerken in een schadestaat (een overzicht van alle schadeposten) en aan de wederpartij voorgeleggen. Terwijl de schadebegroting plaatsvindt zal aan de verzekeraar een eerste voorschot worden gevraagd op de schade. Vaak wordt er ook meteen een eerste voorschot gevraagd op het smartengeld (immateriële schade). Een voorschot wordt altijd rechtstreeks op uw bankrekening overgemaakt.

Stap 5: Afwikkeling van uw dossier

Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt omtrent de financiële afwikkeling kan uw dossier worden gesloten. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd, dit kan bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst. Het overeengekomen schadebedrag wordt vervolgens aan u overgemaakt en zal het dossier worden afgesloten.

In geval van letselschade is in de wet bepaald dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van uw belangenbehartiger moet betalen. Dit betekent dat er doorgaans geen kosten voor uw rekening komen.

Indien de aansprakelijkheid (nog) niet vast staat of de aansprakelijkheid wordt niet volledig erkend, dan maken we afspraken met u over de kosten. Deze afspraken worden schriftelijk aan u bevestigd zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Afhankelijk van de aard van de zaak kan, desgewenst, een vaste prijsafspraak gemaakt worden.

Bij een afwijzing van de aansprakelijkheid door de wederpartij, bestaat bovendien een mogelijkheid om gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen. U betaalt dan een eigen bijdrage.

Kortom, u wordt achteraf niet met een (hoge) rekening geconfronteerd!

Indien u vragen heeft, neem dan contact op voor advies.

Neem contact op met ons