Volgens het Islamitische (gewoonte) recht kunnen de man en de vrouw afspraken maken over de betaling van een bepaald bedrag door de man aan de vrouw bij de echtscheiding.

Partijen dienen dit echter wel schriftelijk vast te leggen zodat achteraf bij een eventuele scheiding niet met bewijsnood wordt gezeten.  Ingevolge artikel 157 lid 2 Rv levert een dergelijke akte tussen partijen dwingend bewijs op van de inhoud daarvan. Dit betekent dat, behoudens tegenbewijs, van de juistheid van de akte moet worden uitgegaan.

De Nederlandse rechter heeft bepaald dat een dergelijke overeenkomst volgens het Nederlandse recht niet in strijd is met de openbare orde

Bovendien heeft de Nederlandse rechter bepaald dat zelfs als de vrouw geen recht heeft op partneralimentatie zij recht kan hebben op de Mehir e(dit volgt namelijk uit de nakoming van de overeenkomst). De Mehir dient namelijk niet als onderhoudsbijdrage te worden gekwalificeerd.  Er is sprake van een algemeen vergoedingsrecht.

Maak dus goede afspraken en leg alles vast. Het is gebruikelijk dat er getuige aanwezig zijn laat desnoods ook de getuige de Mehir overeenkomst ondertekenen.