De Coronacrisis heeft een ongekend onzekere periode met zich meegebracht. De diverse maatregelen van het kabinet, waaronder het sluiten van eet- en drinkgelegenheden, kappers, verbieden van bijeenkomsten, e.d., raken een ieder. De werknemers die zonder werk komen te zitten. De ZZP-ers die minder opdrachten binnenhalen. Al met al, veel onzekerheid.

Deze blog wijd ik toe aan de maatregelen van het kabinet met betrekking tot huisuitzettingen ten tijde van de Coronaciris.

Huisuitzettingen gestopt
Om deze onzekerheid ten tijde van de Coronacrisis, in ieder geval voor de huurders, enigszins weg te nemen, heeft het kabinet maatregelen genomen door alle huisuitzettingen voorlopig stop te zetten. Deze afspraak is gemaakt met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes; IVBN; Kences; Vastgoed Belang).

Een belangrijke kanttekening is dat individuele huurders aan deze toezegging in zekere zin niet gebonden. Zij kunnen de rechter wel verzoeken om over te gaan tot ontruiming. Het is uiteindelijk aan de rechter om de ontruiming te beoordelen. Er heeft zich tot op heden niet een dergelijke situatie voorgedaan, maar gezien de huidige situatie zal de rechter naar mijn mening terughoudend oordelen als het om ontruiming gaat.

Uitzonderingen
Huisuitzettingen zijn niet geheel uitgesloten. Het is bijvoorbeeld wel mogelijk als er sprake is van evidente redenen, zoals criminele activiteiten (bijv. hennepteelt) of extreme overlast.

Tijdelijke huurcontracten
Normaliter kan een tijdelijk contract alleen worden opgezegd of worden omgezet in een vast contract. Maar door de Coronacrisis is het lastig om een nieuw huis te vinden. Het Kabinet zal het dus via spoedwetgeving mogelijk maken dat tijdelijke huurcontracten kunnen worden verlengd voor een tijdelijke periode tijdens deze crisis.

Contact
Sarikas & Agayev Advocaten is gespecialiseerd in Huurrecht. Mocht u een vraag hebben over huisuitzettingen of een andere kwestie, dan bent u bij ons op het juiste adres. Neem gerust contact op met een van onze specialisten.