Dat de ouder van een kind met de Nederlandse nationaliteit het verblijfsrecht heeft indien hij kan aantonen dat hij zorgtaken verricht ten aanzien van het kind. Daarnaast moet de ouder aantonen dat het kind zodanig afhankelijk is van de ouder dat bij het vertrek van de ouder naar het land van herkomst ook het kind gedwongen wordt om te vertrekken. Ten aanzien van jonge minderjarigen die altijd al voor het kind hebben gezorgd levert het in de praktijk bijna geen problemen op. De afhankelijkheidsverhouding wordt dan vaak aangenomen.

Chavez-arrest kan echter onder omstandigheden ook van toepassing zijn op anderen dan de biologische ouders van een kind. Denk bijvoorbeeld aan grootouders en stiefouders. In een recente zaak van ons kantoor deed een stiefmoeder een beroep op het Chavez-arrest. De ouders van het kind waren gescheiden en de vader was getrouwd met client. De  biologische moeder van het kind is in beeld, maar is niet in staat om voor het kind te zorgen. Vandaar dat het kind bij de vader verblijf. De vader heeft echter een eigen onderneming en onregelmatige werktijden.

De IND was aanvankelijk van mening dat de stiefmoeder helemaal niet kon aantonen dat er sprake was van zorgtaken ten aanzien van het kind. Hierdoor kwam men niet eens aan de vraag of er ook sprake was van een afhankelijkheidsverhouding. Later nam de IND aan dat er wel degelijk sprake was van zorgtaken, maar werd de afhankelijkheidsverhouding niet aangenomen.

De vraag aan de rechtbank was of de beslissing van de IND juist was. De rechtbank vindt de werkwijze van de IND niet correct. De rechtbank is van mening dat de stiefmoeder voldoende bewijsmateriaal had overgelegd om haar verhaal te ondersteunen. De IND had nader onderzoek moeten instellen naar het bewijsmateriaal. Ook moest de IND een hoorzitting houden. Omdat dit niet gebeurd was, moet de IND alsnog een onderzoek verrichten naar de mate van afhankelijkheid van het kind van zijn stiefmoeder.

De uitspraak van de rechtbank treft u hieronder.

Heeft u vragen over het Chavez-arrest? Neem dan contact met ons op.