De werkgever is verplicht om in geval van ziekte gedurende 104 weken loon door te betalen. Na 104 weken eindigt deze loondoorbetalingsverplichting. Dit geldt ook als u zich nog niet beter heeft gemeld.

In de meeste gevallen houden werkgevers de arbeidsovereenkomst ‘slapend’. Dit betekent dat u in theorie nog steeds in dienst bent, maar geen salaris ontvangt. De reden hiervoor is dat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen.

In de praktijk is het niet altijd mogelijk om de werkgever zover te krijgen het ‘slapend’ dienstverband te beëindigen. Dankzij de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1734) is daar een verandering in gekomen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap in de zin van artikel 7:611 BW, gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Hebt u een ‘slapend’ dienstverband? In dat geval heeft de Hoge Raad de weg vrijgemaakt voor u om het ‘slapend’ dienstverband te beëindigen.

Contact

Sarikas & Agayev Advocaten is gespecialiseerd in Arbeidsrecht. Mocht u een vraag hebben over de het ‘slapend’ dienstverband of een andere arbeidsrechtelijke kwestie, dan bent u bij ons op het juiste adres. Neem gerust contact op met een van onze specialisten.